Utslippsfrie byggeplasser

Provstrøm hos Veidekke – Gartnerihagen i Vestby i samarbeid med Sørby utleie.
Midlertidig provstrømsanlegg fra midlertidig nettstasjon. Ca 800kVA.

Anlegget forsyner en brakkerigg på 30 brakker, 2 stk. tårnkraner og er planlagt for elektrisk oppvarming innvendig på ca 300 kW.

Byggetørk hos AF Bygg Østfold – Brekketunet ÅS i samarbeid med Sørby utleie.

Midlertidig byggtørk for innvendig tørk.
Energikilde: fjernvarme fra Statkraft.
Oppvarming av parkering kjeller og 5 blokker. Totalt installert effekt 400 kW

Ønsker du å ta kontakt med oss? Send oss en melding via kontaktskjemaet.

Andre referanseprosjekter

Aremark

H3-entreprise for Elvia AS, 2021. Luftlinjen mellom Brekke og Aremark var gammel og har vært i dårlig forfatning over lenger tid. Dette var ønsket erstattet

LES MER »

Rakkestad

AUS arbeid for Rakkestad Energi, 2022. Det er i løpet av 2022 utført flere utskiftinger av høyspent-stolper i distribusjonsnettet til Rakkestad Energi utført AUS med

LES MER »
Bilde av to ansatte som jobber

Stabburveien

P2-entreprise for Norgesnett, 2022. Leveransen omfatter prosjektering, levering, montering og idriftsettelse av anlegget. Ny frittstående nettstasjon på 16 m2 skal erstatte dagens gamle nettstasjon utført

LES MER »