Referanseprosjekter

Se våre referanseprosjekter her

Referanseprosjekter
Utslippsfrie byggeplasser

Provstrøm hos Veidekke – Gartnerihagen i Vestby i samarbeid med Sørby utleie.Midlertidig provstrømsanlegg fra midlertidig nettstasjon. Ca 800kVA. Anlegget forsyner en brakkerigg på 30 brakker,

LES MER »
Referanseprosjekter
Aremark

H3-entreprise for Elvia AS, 2021. Luftlinjen mellom Brekke og Aremark var gammel og har vært i dårlig forfatning over lenger tid. Dette var ønsket erstattet

LES MER »
Referanseprosjekter
Rakkestad

AUS arbeid for Rakkestad Energi, 2022. Det er i løpet av 2022 utført flere utskiftinger av høyspent-stolper i distribusjonsnettet til Rakkestad Energi utført AUS med

LES MER »
Bilde av to ansatte som jobber
Referanseprosjekter
Stabburveien

P2-entreprise for Norgesnett, 2022. Leveransen omfatter prosjektering, levering, montering og idriftsettelse av anlegget. Ny frittstående nettstasjon på 16 m2 skal erstatte dagens gamle nettstasjon utført

LES MER »