Rakkestad

AUS arbeid for Rakkestad Energi, 2022.

Det er i løpet av 2022 utført flere utskiftinger av høyspent-stolper i distribusjonsnettet til Rakkestad Energi utført AUS med stangmetoden.

Det er i tillegg rettet avvik som montering av topphetter, tetting av hakkespetthull, og stramme løse klaver på traverser, hvor alt er utført etter arbeidsmetoden Arbeid Under Spenning.

Rakkestad Energi har gjort en god jobb med å kartlegge hvor det bør prioriteres å arbeide AUS i høyspentnettet fremfor utkoblinger.

Electrix takker for oppdraget.

Andre referanseprosjekter

Utslippsfrie byggeplasser

Provstrøm hos Veidekke – Gartnerihagen i Vestby i samarbeid med Sørby utleie.Midlertidig provstrømsanlegg fra midlertidig nettstasjon. Ca 800kVA. Anlegget forsyner en brakkerigg på 30 brakker,

LES MER »

Aremark

H3-entreprise for Elvia AS, 2021. Luftlinjen mellom Brekke og Aremark var gammel og har vært i dårlig forfatning over lenger tid. Dette var ønsket erstattet

LES MER »
Bilde av to ansatte som jobber

Stabburveien

P2-entreprise for Norgesnett, 2022. Leveransen omfatter prosjektering, levering, montering og idriftsettelse av anlegget. Ny frittstående nettstasjon på 16 m2 skal erstatte dagens gamle nettstasjon utført

LES MER »