Distribusjonsnett

Den siste biten - når nettet skal kobles til abonnenten. Der kan du også bruke oss.

Hvorfor velge Electrix?

Distribusjonsnettet er den siste biten som må på plass i det store puslespillet som utgjør strømnettet vår. Vi er klare for å ordne dette. Vi er prekvalifisert til å levere ingeniør- og montørtjenester og kan derfor bygge komplette distribusjonsnett på netteiernes anlegg, både høy- og lavspent.

Vi bygger nye og moderne anlegg med smarte, klimavennlige løsninger, eller bygger om, rehabiliterer, drifter og vedlikeholder det som finnes fra før.

Vi er raskt ute på inspeksjon og befaringer, og har det mannskapet som skal til for å rykke fort ut når det er behov for det.

Våre moderne IT-systemer gir god oversikt over HMS, kvalitet og prosjektstyring. Dette, kombinert med hastighet og serviceinnstilling, gjør at vi tilbyr en god totalpakke.